Επιστροφή στα αποτελέσματα

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΟΛΜΗΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ

Κεντρικά Πρόσωπα: Κωνσταντίνος Καραμανλής (Ιδρυτής), Κυριάκος Μητσοτάκης (Πρόεδρος).

Website: https://nd.gr/

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Πιστεύουμε στις αρχές της Κοινωνικής Δικαιοσύνης, της Ελευθερίας, της Ισονομίας, της Αξιοκρατίας και της Ανταγωνιστικότητας. Όταν μιλάμε για Κοινωνική Δικαιοσύνη, εννοούμε ευκαιρίες για όλους. Ισότητα στις ευκαιρίες. Όχι ισότητα στη μιζέρια. Όταν μιλάμε για Ελευθερία, εννοούμε σεβασμό στα δικαιώματα όλων. Όχι ασυδοσία για οργανωμένες μειοψηφίες. Όταν μιλάμε για Ισονομία, εννοούμε ότι οι ίδιοι νόμοι θα ισχύουν για όλους. Όχι στην καταθλιπτική εξομοίωση όλων, και στην ισοπέδωση «προς τα κάτω». Όταν μιλάμε για Αξιοκρατία, εννοούμε να έχουν ευκαιρίες όλοι και δυνατότητες διάκρισης οι καλύτεροι. Εννοούμε να σπάσουμε τα «κυκλώματα» της μετριοκρατίας παντού. Όταν μιλάμε για Ανταγωνιστικότητα και Ανάπτυξη, εννοούμε ανταγωνιστικότητα παντού, επενδύσεις σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, ευκαιρίες για όλους και διάχυση ευκαιριών σε όλους.