Επιστροφή στα αποτελέσματα

Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑΌλοι είστε εξοικειωμένοι με πολιτικές έννοιες όπως ο σοσιαλισμός, ο καπιταλισμός, ο κομμουνισμός - ή αλλιώς, τις δεξιές και αριστερές πτέρυγες του κοινοβουλίου. Ωστόσο, τι γνωρίζετε για την πολιτική οικολογία; Η πολιτική οικολογία ανήκει στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, αλλά δεν καθορίζεται από το δίπολο Αριστεράς-Δεξιάς. Οι αριστερές και δεξιές πτέρυγες μπορεί να διαφωνούν όσον αφορά την ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής, αλλά ουσιαστικά συμφωνούν όσον αφορά την προτεραιότητα της μαζικής παραγωγής έναντι της ευημερίας του ατόμου και της φύσης. Αντιθέτως, η κοινωνικά αλληλέγγυα και φιλική προς το περιβάλλον οικονομία που προωθεί η πολιτική οικολογία επικεντρώνεται στην πραγματική ποιότητα των σχέσεων ανάμεσα στους ανθρώπους και ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση.