Οι Βουλευτικές εκλογές θα γίνουν την Κυριακή 21 Μαΐου 2023 με απλή αναλογική.

Στην περίπτωση διεξαγωγής επαναληπτικών εκλογών, δεδομένου ότι οι πιθανότητες να προκύψει κυβέρνηση από την 1η Κυριακή είναι λίγες, αυτές θα διεξαχθούν στις αρχές Ιουλίου 2023.